Rüyada Adiyat Suresi Görmek

Rüyada Adiyat Suresi Görmek

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre rüyada Adiyât Sûresi'ni okumak, yolcu için yolunun kesileceği ile yorumlanır. Eğer rüyayı gören kimse yolculuğa çıkacak ise, çıkmaması tavsiye edilir.İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyasında Adiyât Sûresi'ni okuyan veya dinleyen kimse; Hz. Peygamber (a.s.)'in ashabına yakın olur, savaşa gider ve güzel bir at sahibi olur.
İbn-i Şirin'in beyanına göre Adiyat Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören Ashab-ı Kiram'a ve büyük peygamberlere dost olur.Kirmani diyor ki: Gazaya gider. Güzel atları sever ve malik olur. Bir kimseyle kavga edip, galip gelir...Cafer-i Sadık şöyle söylüyor: Gaza ve cihad eder. Düşmanını yener.Abdulgani diyor ki: Allah (C.C.) çok zikreder. Ömrü uzun olur. Hayırseverliği ile şöhret bulur.