Rüyada Ağrı Görmek

Rüyada Ağrı Görmek

Rüyada ağrı görmek, İslami olarak kişinin hayrına yorumlanması gereken önemli bir rüyadır. Her türlü günahtan azad olunacağı anlamına geldiği gibi, kişinin çok yürekten gelen bir şekilde pişmanlık duyacağını ve Allah’tan af dileyeceğini, bundan sonraki hayatını da dini vecibelerine uygun, Allah’ın hoşuna gidecek şekilde geçireceğini bildirir. Ağrı gören kişiler yaşamlarındaki sıkıntılardan hemen kurtulurlar. Rüyada vücudun bir bölgesinin ağrıdığı görülüyorsa o organa ya da bölgeye uygun şekilde yorumlanması gerekir.

Rüyada Ağrı Çekmek

Rüyada ağrı çeken kişiler gerçek yaşamlarında son derece rahat ve huzurlu bir hayata sahip olurlar. Genel olarak kişinin ömrünü çok sağlıklı bir şekilde geçireceğine işaret eden rüya, hastalıklardan muaf bir yaşamı da ifade eder. Omuzları ağrıyan kişiler aile içinde huzursuzluk yaşayacakları durumlar içinde olurlar ve aynı zamanda kendisine sıkıntı veren bir akraba veya hısım ile aralarında tartışma olur. Kolları ağrıyan kişiler için elde edilecek kazancın kesileceğine ya da azalacağına işarettir. Karın ağrısı ise evlilerin eşlerine karşı kötü ve hakaret içeren sözler söylediklerine ve şiddete meyilli olduklarına alamet eder.

Rüyada Kalp Ağrısı Çekmek

İslami olarak kişinin inancının giderek zayıfladığına ve bu konuda günaha yatkın davranışlar sergilediğine, iman gücünün de giderek zayıflayacağına alamet eder. Diş ağrısı ise kişinin günah işlediğine, işlerinde haram yollara başvurduğuna, sorumsuz şekilde, ailesinin rızkını düşüncesizce harcamaya, yapılan bir yanlıştan dolayı da pişmanlık içinde kalmaya tabir edilir.

Rüyada Ağrı Görmenin Psikolojik Yorumu

Dikkat çekmek isteyen, başkalarının ilgi ve alakalarını üzerine toplama arzusunun rüyalarda ortaya çıkmış halidir. Ağrı görmek olmayan olayları varmış gibi göstermeye ve başkalarını söylediği yalanlara inandırmaya alamet eder. Kişinin bulunduğu ortamlarda tüm dikkatlerin üzerinde olması gibi bir isteği vardır ve bu istek yerine gelmezse olumsuz, hırçın ve asabi davranışlarda bulunabilir, bu nedenle bu rüyayı gören kimselerin yardım almaları doğrudur.
Günahlardan pişmanlığa delildir. Diş ağrısı, o dişin nispet edildiği akrabadan sıkıntı duymaya, Boyun ağrısı geçimsiz mizaca, emanete ihanet etmeye, Omuz ağrısı yanlış işlere ve kötü kazanca, Karın ağrısı malı günah işlemek için harcamaya ve bundan dolayı pişman olmaya, Göbek ağrısı eşine yumuşak davranmamaya, Kalp ağrısı inanç zayıflığına, Ciğer ağrısı çocuğunu iyi terbiye etmemeye, Dalak ağrısı hafif olursa mal kaybına, ağır olursa ölüme, Sırt ağrısı erkek kardeşin ölümüne yahut destek gördüğü kimselerden sıkıntı içinde olmaya,Uyluk ağrısı mensubu bulunduğu kavim ve millete kötülük yapmaya, Ayak ağrısı yanlış ve günah işlenen yerlere gitmeye, Kasık ağrısı aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye delalet eder.
Rüyada hissedilen ağrı, günahtan pişman olmaya delâlet eder. Rüyada bir dişinde ağrı hissettiğini gören kimse, o dişin nisbet edildiği yakınından çirkin bir söz işitir. Duyduğu ağrı miktarınca, yakını olan o adam, onun hakkında sert bir muamelede bulunur.Boyun ağrısı, rüya sahibinin geçimsizliğine ve bir şikâyetin doğmasına delâlet eder. Bazen boyun ağrısı, rüya sahibinin bir emanete hiyanet ederek yerine vermemesine ve Allah tarafından inecek azaba delâlet eder.Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü kazancına ve yaramazlık yapmasına delâlet eder.Karın ağrısı, rüya sahibinin malını bir günah uğrunda sarfetmesine ve buna da pişman olmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler karın , ağrısı, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatta olduklarına delâlet eder, dediler.Göbek ağrısı sahibinin hanımı hakkındaki muamelesinde fenalık ve yaramazlık yapmasına, kalp ağrısı, sahibinin dini meselelerde itikadının bozuk olmasına, ciğer ağrısı çocuğu hakkında kötü muamele yapmasına, dalak ağrısı sahibinin çoluk ve çocuğunun geçimini temin eden büyük bir malının bozulmasına delâlet eder. Dalağın ağrısı şiddetli olursa, hatta ölümünden korkulur bir durum da varsa, o kimsenin dininin gitmesine, akciğer ağnsı —ciğer ruhun bulunduğu bir yer olduğundan— ecelin yaklaştığına delâlet eder.Sırt ağrısı sahibinin erkek kardeşinin öleceğine delâlet eder.Bazı tâbirciler de sırt ağrısının tâbiri çocuk, ana, önder ve dostundan, rüya sahibinin kuvvetlendiği kimselere aittir, dediler. Rüyada ağrıdan belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir olmasına ve yaşlanmasına delâlet eder.Uyluk ağrısı, rüya sahibinin kavim ve kabilesi hakkında fenalık yapmasına delâlet eder. Ayak ağrısı, Allah'a isyan edilen yerlerde yürümeye delâlet eder. Tâbircilerden bazıları, ayak ağrısı, malın çokluğuna delâlet eder, dediler. Tenasül uzvunun ağrıması aleyhinde söz söyleyenlere fenalık etmeye delâlet eder.
Bkz. Hastalık.
Rüyada ağrıları olduğunu görmek, işinizle ilgili verdiğiniz tekliflerde ve takibinde fazla çekingen davrandığınız anlamına gelir. Başkaları sizin fikirlerinizden para kazanmak üzere, bir an önce harekete geçin.