Rüyada Akıllı Görmek

Rüyada Akıllı Görmek

Rüyada akıllı biri ile karşılaştığını görmek, rüya sahibinin başkaları tarafından kandırılamayacağma işarettir.Rüyada akıllı hareketlerde bulunduğunu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya delâlet eder.Rüyada aklı insan şekline bürünüp "Ben senin aklınım" dediğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.Kirmanî demiştir ki:"- Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izz ü şerefe, mertebe ve makama delalet ederCafer-i Sâdıkhazretleri şöyle tabir buyurmuşlardır:- Akıl ve ruh dört veçhile tabir olunur:a) Devlet,b) Baht,c) Ana, baba,d) Mal ve şeref.