Rüyada Al-I Nebi Ve Ashab-I Kiram Görmek

Rüyada Al-I Nebi Ve Ashab-I Kiram Görmek

Bir kimsenin rüyasında Hz. Ebu Bekir (r.a.)'i yüzü güler bir halde görmesi; İbn-i Sîrîn'in sözüne göre; sevince, nimete kavuşmaya, huzura ermeye, darlıktan kurtulma ya, hasta için şifa bulmaya, ilim ve bilgiye işarettir.Hz. Ebu Bekir (r.a.)'i yukarıda anlatıldığı üzere belli bir yerde görebilmek; o yerin insanları için hayır ve bereketle yorumlanır.Hz. Ebu Bekir (r.a.)'i dargın ve kızgın görmek; keder ve üzüntüye, hastalık ve belâya ve günaha girme ile yorumlanır.Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile konuştuğunu yahut rüya sahibi kendisine bir şey verdiğini görmesi; hayır ve iyiliklere muvaffak olmaya ve sözünde durmaya işaret eder.İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hz. Ömer (r.a.)'i görmesi; güzel yüze, ömrün uzun olmasına, fazilete, doğru söylemeye, hayra, iyiliğe ve batıl şeylerden yüz çevirmeye delalet eder.Hz. Ömer (r.a.)'in kendisine mubah olan bir şeyi verdiğini görmesi; nimet ve refaha, memuriyete atanmaya, makam sahibi olmaya, sıhhat ve selâmete delalet eder.Hz. Ömer (r.a.)'in kendisiyle konuştuğunu görmesi; o kimsenin adaletli olacağına yorumlanır. Hz. Ömer (r.a.)'i konuşma esnasında kendisine hiddetle bakıp bağırarak söz söylediğini gören kimsenin; keder ve üzüntüye maruz kalacağına, memur ise görevinden alınacağına, fakir ise daha da fakir olacağına ve zengin ise zenginliği elinden giderek fakirleşeceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında Hz. Osman (r.a.)'ı görmesi; o kimsenin takva sahibi, edebli, hayır ve hasenata meyilli olduğuna bu rüya işaret eder.Hz. Osman (r.a.)'ı rüyada yatar bir vaziyette görmek; rüya sahibinin bir zalim tarafından öldürüleceğine yorumlanır.Hz. Osman (r.a.)'ı rüyada kendisine iltifat eylediğini gören kimse­nin bu rüyası; o kimsenin bu dünyada mes'ut, âhirette şehidlerle beraber olacağına, hiddetli ve dargın olduğunu görmek ise; bir zalimin zul­müne maruz kalacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında Hz. Ali (r.a.)'yi görmesi; yüksek mevkiye, cesarete, kalbin kuvvetli oluşuna yorumlanır. Hz. Ali (r.a.)'yi güler yüzlü görmek, ilim sahibi olmaya, cesarete, kuvvete ve kurtuluşa delildir.Başka bir yoruma göre: Hz. Ali (r.a.)'yi rüyada gören kimsenin; esir olmasından ve yüzüstü bir yerden diğer bir yere nakledilmesinden korkulur.Bir kimse rüyasında Hz. Ali (r.a.)'yi yaşlı ve silâhlı bir vaziyette görse; o kimsenin devlet başkanına yaklaşacağına veya menfaat göreceğine ya da büyük bir rütbeye erişeceğine yorumlanır.Bir kimse rüyasında Hz. Ali (r.a.)'nin saç ve sakalının beyaz olduğunu görse; eğer rüya gören kimse fakih ise; o şahsın fıkıh bilgisi zayıflar. Bir kimse Hz. Ali (r.a.)'yi bir yerde görse o yerde fitne çıkar.Bir kimsenin rüyasında dört halifeyi görmesi; o kimsenin şehid olarak öleceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'in kızı Hz. Fatıma (r.ah.)'yı görmesi; o kimsenin hanımının, ana ve babasının kaybolmasına ve tereddütlü bir durumda kalmasına delalet eder.