Rüyada Ala Suresi Görmek

Rüyada Ala Suresi Görmek

Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında A'la Sûresi'ni okuması; o kimsenin Allah'ı tesbih etmeyi sevdiğine, dünyayı terk edip âhirete yöneldiğine delildir. A'la Sûresi'ni rüyada okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimsenin bu rüyası; o kimsenin ibâdetle meşgul olacağına, Allah'ı zikirden bir an bile geri kalmayacağına, sık sık rüya göreceğine ve başladığı zor işi kolayca başaracağına delalet eder. İmam-ı Nablusî de bu doğrultuda yorum yapmıştır.
İbn-i Şirin'in beyanına göre A'la Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu göre, tesbih, tehlil (Lailahe İllallah sözünü tekrar etmek) ve tekbir ile meşgul olur. Ümmetin salihleri arasına girer.Kirmani diyor ki: Hep Allah'ı (C.C.) zikreder. Sık sık rüya görür ama, bunların çoğunu unutur.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Güç işleri kolaylaşır. Ahireti dünyaya tercih eden dindar bir insan olur.Abdulgani'ye göre, rüya sahibi çok unutkan olur. İşlerinde müşkülat (zahmet) çekmez.