Rüyada Alamet Görmek

Rüyada Alamet Görmek

Her çeşit iyi alamet memuriyet, maksadın gerçekleşmesi, zor işlerde kolaylık, düşmanı kahretmek, makam ve uhrevi saadetle tabir edilir. Kötü alametin tabiri iyi değildir.
Rüyada her nevi alâmetin görülmesi; memuriyet ve rütbeye, yerine getirilmesi güç olan işlerde kolaylığa ve düşmanlara galip gelineceği ile yorumlanır.İmam-ı Nablusî: "Alâmet görmek; ikbâl ve mutluluğa işaret eder." buyurmuştur.
Rüyada iyi bir alamet görmek; memuriyet, makam ve işlerde kolaylıktır. Alamet kötü ise, hayır değildir.Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: İyi alamet, baht açıklığı ve dünya saadeti ile yorumlanır.