Rüyada Alın Görmek

Rüyada Alın Görmek

Rüyada alın görmek, şerefli ve haysiyetli bir yaşam sürdürüldüğüne, kişinin her ortamda saygı gören biri haline geleceğine ve kendisinin liderlik ettiği insanların her geçen gün artacağına, geleceğinde makam olarak da, maddi olarak da yüksek konumlara erişeceğine işaret eder. Rüyasında büyük ve geniş bir alın gören kişilerin bahtı çok açık olur ve şans her zaman yanlarında olduğundan tüm işleri yolunda gider. Geniş alın görmek kişinin isteklerine kolay erişeceğine ve zahmetsiz bir hayat geçireceğine yorumlanır. Dar ve küçük bir alın görmek arzu edilen geleceğe ulaşmak için çetin yollardan geçilip, pek çok sıkıntı çekileceğine delalettir.

Rüyada Alında Secde İzi Görmek

Son derece hayırlıdır ve İslami olarak kişinin takva sahibi biri olduğuna, dini açıdan herkesin imrendiği bir mümin olarak yaşadığına, dünya işlerinde her zamana ahiret hayatını düşünerek adımlar attığına ve günahtan kaçınan bir kimse olduğuna yorumlanır. Alında secde izi görmek genellikle uzun bir ömre sahip olunup her türlü isteğe kavuşmak anlamına da gelir.

Rüyada Alında Leke Görmek

Kişi alnında ne olduğunu anlayamadığı bir leke görürse bu namusuna, onuruna ve haysiyetine gelecek kötü sözlerin, itibarının küçük düşmesine neden olacak hareketlerin işaretidir. Alında leke gören kişiler ailelerinden bazı insanların yaptığı kusurlu hareketler yüzünden istenmeyen olaylar yaşar ve zor durumda kalırlar. Alında beyaz bir leke görmek ise kişinin bekarsa evleneceğine, evli ise kızını veya oğlunu hayırlı bir kısmetle evlendireceğine, hayatı boyunca şerefli bir insan olarak anılacağına alamet eder.

Rüyada Alın Görmenin Psikolojik Yorumu

Gelecek kaygısı yaşayan kişilerin tedirgin ruh hallerini, hayatlarını değiştirmek için gayret göstermelerine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini düşünmelerini simgeleyen rüya, aynı zamanda aşırı kaderci yaklaşımları ile hayatları için hiçbir şey yapmayan kimseleri de ifade eder.
Alında görülen güzellik kişinin şeref ve değeridir. Alın kulluk ve hayırlı evlattır. Alında görülen yara ve çizik namazı kuralıyla kılmamakla, Alında görülen renk solgunluğu borçla, solgunluğun geçmesi borcun ödenmesiyle, Alnın daraldığını görmek dünyalııkta geçici sıkıntıyla, Alnın genişliği her konuda bolluk ve rahatlığa, Alından nur yayılması halkı irşad ve ilim öğretmekle, Alında görülen düz çizgi uzun ölür ve baht açıklığıyla, renkli çizgi hayırlı bir evlatla tabir edilir.
Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna işaret eder.Alında kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana işaret eder.Bir kimse başkasının alnının darlaştığını görse, o kimsenin güzel olanahlakının kötü olmasına, yine başkasının alnının fazlaca genişlediğini görmek, o kimsenin akıllılığından so a ahmaklığına, ilimden so a cehalete düşmesine işaret eder.Bazen de alın, cömertlik ve cimriliğe işaret eder. Alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu gören kimse, cimri olur.Alnının güzel ve nurani olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya işaret eder.Bazen de alın. seccade v.s. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işaret eder. Bir kimse rüyada alnında yara ve çıban çritfağını görse, namazdaki kusuruna yahut secdesini tamam etmeyenlerden olmasına ya da yüzüne karşı başkala-rının çirkin bir söz söylemelerine işaret eder. Alnın parlak görülmesi, kişinin çok secde eden yani çok namaz kılan bir mümin olduğuna işaret eder.
Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna delalet eder.Alında görülen, kırık v.s. gibi kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana delalet eder.Alnında ceviz, badem ya da ondan büyük veya küçük bir fazlalık görse, bir erkek çocuğu olur ve çocuk ailesinin büyüğü olur.Alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görse, bu rüya, polis ve şehrin idarecisi ve geçimini utanmazlık ve yüzsüzlükle temin eden kimseler için makbuldür. Bu rüya, bunların dışındaki insanlar için, halkın nefretini kazanmalarına delalet eder.Bir kimse başkasının alnının darlaştığını görse, o kimsenin güzel olan ahlakının kötü olmasına delalet eder. Yine başkasının alnının fazlaca genişlediğini görmek, o kimsenin akıllılığından sonra ahmaklığına, ilimden sonra cehalete düşmesine delalet eder.Bazen da alın, cömertlik ve cimriliğe delalet eder. Alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu gören kimse, cimri olur ve Allah'ın hakkını ödemez.Alnının güzel ve nuranî olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya delalet eder.Bazen da alın, seccade v.s. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye delalet eder. Alnın büyüklüğü veya demirden olması namazda içtihada yahut utanmazlığa delalet eder.Bir kimse rüyada alnında yara ve çıban çıktığını görse, namazdaki kusuruna yahut secdesini tamam etmeyenlerden olmasına ya da yüzüne karşı başkalarının çirkin bir söz söylemelerine delalet eder.
Bu rüya, insanın zineti ve dini ile tabir olunur. Alnını güzel görenin, dini kuvvetli olur. Alnın çirkinliği ise, bunun aksidir.Bazı tabirciler alnı, namazla tevil etmişlerdir. Alnında yara veya başka türlü çirkin, ikrah edilecek bir hal gören; namazını alelacele kılar. Secdeleri tamam olmaz yahutta namazda etrafa cevap verir.İbn-i Şirin'e göre alın ve cephe, kıymet ve makama işarettir. Çünkü, alın secdeye varan yerdir. Bazen evlada delalet eder.Alnında secdeye ait bir hal gören, dinde kuvvetli olur. Takvaya yönelir. Halk arasında ismi tanınır. Alnına bir şey isabet ettiğini gören, aşağılık bir adamdan istemediği bir şeye düçar olur veya mal kaybına uğrar. Alnında ağrı görenin makam, şöhret ve itibarı azalır.Kirmani demiştir ki: Alnının genişlediğini görenin, geçimi rahat olur. Şöhret ve itibarı artar. Alnının rengini çok solgun gören, borca girer. Rengi düzelirse, borcunu öder. Cephesi üzerinde renkli bir çizgi görenin, hayırlı ve faydalı bir evladı olur. Alında Rahmet Ayeti görmek; şehadet mertebesine ulaşmaya işaret eder. Hayırlıdır. Azap Ayeti görmek ise, dünya ve ahirette eziyet çekmeye delalet eder.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla ifade ediyor: Büyük makam, itibar, geçim, reislik ve cömertlik. Rüyasında alnının enine ve boyuna büyüdüğünü gören, bunlara nail olur. Alnın küçülüp daralması ise bu yorumun zıddıdır.Alnın parlaklığı, din ve itikadda mükemmelliğe işarettir. Rüya sahibi halktan saygı görür. Hürmete şayan olur. Alnındaki nurun etrafı aydınlattığını gören, dininden ve ilminden halkı faydalandırır. Alnından karanlık yayıldığını gören, insanları sapıklığa yöneltir.